Careers

PositionLocationDateCareer
Supply Chain Internship (Chương trình thực tập sinh Chuỗi Cung Ứng)Bình Dương23 March, 2020Thực tập sinh
Summer Internship Program (Chương trình Thực Tập Sinh Mùa hè)Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
23 March, 2020Thực tập sinh
Distribution RepresentativeQuy Nhơn
Trà Vinh
Hồ Chí Minh
26 March, 2019Bán hàng/kinh doanh
Production Technician (Processing)Bình Dương26 March, 2019Sản xuất
Legal CounselHồ Chí Minh26 March, 2019Pháp lý
InternHồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
26 March, 2019Tài chính/kế toán
Sản xuất
Nhân sự
Maintenance