Careers

PositionLocationDateCareer
Distribution RepresentativeQuy Nhơn
Trà Vinh
Hồ Chí Minh
26 March, 2019Bán hàng/kinh doanh
Production Technician (Processing)Bình Dương26 March, 2019Sản xuất
Legal CounselHồ Chí Minh26 March, 2019Pháp lý
InternHồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
26 March, 2019Tài chính/kế toán
Sản xuất
Nhân sự
Maintenance