Lay's Việt Nam

Products

LAY’S

Lay’s is the global No.1 potato snack brand of PepsiCo Corporation (**) from the US. Its products have satisfied millions of people in more than 100 countries around the world.

Read More

Promotions

Poca Đường Đến Chiến Thắng
Poca Đường Đến Chiến Thắng
Hiện tại chương trình đang đi vào giai đoạn cuối, chỉ còn 1 số giải cuối cùng, Poca đang kiểm tra đối chiếu để xác […]
Read More