Production Technician (Processing)

 • Nơi làm việc: Bình Dương
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên.
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Ngành nghề: Sản xuất
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 20/04/2019
 1. Báo cáo cho

Production Supervisor

2. Vai trò

Vận hành các thiết bị trong khu vực chế biến đúng quy trình, thông số để đáp ứng kế hoạch sản xuất hằng ngày qua việc sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng và tiết kiệm chi phí.

3. Nhiệm vụ

Vận hành
a) Thực hiện việc giao nhận ca cụ thể, chi tiết theo danh mục đã được quy định vào đầu, cuối mỗi ca.
b) Vận hành thiết bị được phân công trong khu vực chế biến để thực hiện kế hoạch sản xuất hàng ngày theo đúng quy trình. Kiểm tra tình trạng vận hành ổn định, an toàn của thiết bị trong ca làm việc.
c) Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại vị trí được phân công bao gồm: kiểm PAE cho sản phẩm, kiểm độ dày lát cắt khoai tây, kiểm hàm lượng ẩm, muối….theo tần suất quy định trong quá trình sản xuất.
d) Vệ sinh thiết bị, nhà xưởng theo quy trình vệ sinh sau khi sản xuất và theo kế hoạch vệ sinh của nhà máy.
e) Giám sát việc tuân thủ các nội quy, quy định của nhân viên nhà thầu, nhân viên 3rd party… trong khu vực làm việc và báo cáo khi có trường hợp vi phạm cho Tổ trưởng sản xuất khu vực chế biết hoặc giám sát sản xuất.
f) Tuân thủ các quy trình làm việc, quy định về: an toàn lao động, GMP, Bảo vệ môi trường, 5S….. nhằm đạt được các chỉ tiêu kiểm soát (KPIs) trong khu vực sản xuất.

Báo cáo
a) Ghi chép đầy đủ, chính xác, đúng tần suất các thông số vận hành thiết bị, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, số lượng nguyên vật liệu đã sử dụng trong ca… vào các biểu mẫu báo cáo.
b) Báo cáo ngay các sự cố phát sinh trong ca sản xuất cho tổ trưởng sản xuất khu vực chế biến hoặc giám sát sản xuất

Khác
• Đề xuất các cải tiến hay tham gia các nhóm dự án (nếu có) nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất

4. Tiêu chí cần thiết

 • Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Ưu tiên hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng và VSATTP.
 • Có thể làm việc theo ca
 • Cẩn thận, chăm chỉ, có tính kỷ luật, trung thực.

Bảng mô tả công việc này chỉ là hướng dẫn chung và có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cẩu cũng như tình hình kinh doanh của Công Ty. Do đó, theo từng thời điểm, Công ty có quyền điều chỉnh Bảng mô tả công việc này.