WWT Technician (Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải)

 • Nơi làm việc: Bình Dương
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Hình thức: Nhân viên Outsource
 • Bằng cấp: Trung cấp
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Ngành nghề: Các ngành khác
 • Phòng ban: Production
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2019
 1. Báo cáo cho

EHS Supervisor

2. Vai trò

 • Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý đạt kết quả loại A (theo QCVN 40/2011) trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp.
 • Đảm bảo quá trình xử lý nước không phát sinh ra các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường: quản lý chất thải rắn,nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa, khí thải xuất phát từ hệ thống WWT.

3. Nhiệm vụ

 • Thực hiện kiểm tra và khắc phục tình trạng thiết bị theo danh mục công việc (checklist) tại khu vực xử lý nước thải hàng ngày và nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng tiềm ẩn.
 • Vận hành thiết bị xử lý nước thải theo đúng quy trình vận hành chuẩn, đảm bảo các thông số của quá trình xử lý nước được kiểm soát.
 • Thực hiện các công tác thí nghiệm các chỉ tiêu nước thải nhằm kiểm soát tốt quá trình xử lý nước.
 • Pha chế, sử dụng hóa chất theo đúng định mức yêu cầu.
 • Thực hiện và hỗ trợ nhóm PM các công tác bảo trì dự phòng PM theo danh sách, sửa chữa thiết bị tại khu vực xử lý nước thải.
 • Đề xuất các vật tư, phụ tùng thay thế kịp thời cho các thiết bị xử lý nước thải.
 • Ghi chép đầy đủ, chính xác, đúng tần suất các thông số của quá trình xử lý nước và ghi vào các biểu mẫu báo cáo.
 • Giám sát việc tuân thủ các nội quy, quy định của nhân viên nhà thầu, nhân viên phụ trợ bên ngoài (3rd party) trong khu vực xử lý nước thải.
 • Đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị cũng như tiết kiệm chi phí sử dụng hóa chất trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
 • Báo cáo ngay các sự cố phát sinh trong ca cho cấp trên trực tiếp.
 • Thực hiện giao nhận ca cụ thể, chi tiết
 • Tham gia và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các khóa học nâng cao kiến thức/năng lực …từ PepsiCo.

4. Tiêu chí cần thiết

 • Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật môi trường trở lên.
 • Kỹ năng vi tính cơ bản (Word, Excel)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Ưu tiên biết về GMP, HACCP, ISO

Bảng mô tả công việc này chỉ là hướng dẫn chung và có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cẩu cũng như tình hình kinh doanh của Công Ty. Do đó, theo từng thời điểm, Công ty có quyền điều chỉnh Bảng mô tả công việc này.