Warehouse Checker (Nhân viên kiểm hàng)

 • Nơi làm việc: Bình Dương
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Hình thức: Nhân viên Outsource
 • Bằng cấp: THPT
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Ngành nghề: Các ngành khác
 • Phòng ban: LD&T
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2019
 1. Báo cáo cho

Warehouse Supervisor (FG)

2. Vai trò

 • Kiểm đếm hàng hóa đúng số lượng; chủng loại theo quy trình công ty.
 • Xuất – nhập hàng hóa theo đúng quy trình và theo hướng dẫn của Thủ kho/ Giám sát kho.

3. Nhiệm vụ

Kiểm đếm

 • Kiểm đếm và ghi nhận số lượng hàng hóa nhập và xuất chính xác; trung thực theo đúng quy trình công ty.
 • Kiểm đếm và ghi nhận tồn kho hàng ngày và hàng tháng hoặc theo yêu cầu.

Xuất và nhập hàng hóa theo hướng dẫn của thủ kho/Giám sát kho và tuân thủ quy định của công ty.

 • Ghi chép đầy đủ và chính xác thông tin khi xuất nhập hàng hóa theo yêu cầu theo quy trình của công ty.
 • Điều động phụ kho và phối hợp với Tài xế Forklift lấy hàng nhanh chóng và an toàn để giao cho nhà xe.
 • Nhập hàng xì xẹp theo đúng quy trình công ty.
 • Bố trí Bốc xếp sắp xếp gọn gàng Pallet và giấy vụn sau khi xuất hàng.
 • Kiểm tra điều kiện xe chở hàng theo danh mục cần kiểm tra để đảm bảo các xe chở hàng đủ điều kiện vận chuyển trước khi chất hàng lên xe.
 • Giám sát việc chất hàng lên xe theo đúng quy định của nhà máy.

Các công việc khác

 • Ngăn chặn và báo cáo kịp thời các trường hợp khẩn cấp và không đúng quy định công ty tại nơi làm việc.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh tại khu vực được phân công.
 • Sửa chữa pallet khi được phân công.

4. Tiêu chí cần thiết

 • Tốt nghiệp PTTH.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Trung thực, cẩn thận, chi tiết.
 • Có thể làm việc theo ca.

Bảng mô tả công việc này chỉ là hướng dẫn chung và có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cẩu cũng như tình hình kinh doanh của Công Ty. Do đó, theo từng thời điểm, Công ty có quyền điều chỉnh Bảng mô tả công việc này.