Forklift Driver (Nhân viên lái xe nâng)

 • Nơi làm việc: Bình Dương
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Hình thức: Nhân viên Chính thức
 • Bằng cấp: THPT
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Ngành nghề: Các ngành khác
 • Phòng ban: LD&T
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2019
 1. Báo cáo cho

Warehouse Supervisor (FG)

2. Vai trò

 • Vận hành xe forklift nâng an toàn để sắp xếp và nâng hạ hàng hóa trong kho.
 • Bảo trì; bảo dưỡng xe forklift hàng ngày

3. Nhiệm vụ

Nhận hàng và sắp xếp lên kệ

 • Nâng & hạ hàng hóa theo yêu cầu công việc hàng ngày tại kho.
 • Sắp xếp hàng hóa lên kệ theo sơ đồ/ yêu cầu của thủ kho.
 • Bảo đảm việc chất hàng lên kệ chắc chắn, phù hợp với các quy định về an toàn.
 • Khai thác tối đa sức chứa của hệ thống kệ

Xuất hàng

 • Đảo hàng mỗi ngày để đảm bảo FIFO trong việc xuất nhập và quản lý hàng hóa.
 • Hạ hàng từ Kệ xuống nhanh chóng, chính xác theo yêu cầu Checker/Thủ kho
 • Hạ hàng an toàn, không gãy đổ và phù hợp các quy định về an toàn

Vận hành xe nâng, bảo trì, bảo dưỡng

 • Vận hành xe nâng phù hợp với các quy định an toàn.
 • Bảo trì; bảo dưỡng xe forklift hàng ngày nhằm đảm bảo xe hoạt động tốt cho công việc.
 • Yêu cầu sửa chữa xe forklift kịp thời khi có hư hỏng xảy ra.

Tuân thủ các quy định về PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm, 5S trong nhà kho.

Các công việc khác

 • Thực hiện kiểm kê kho hàng ngày theo sự phân công
 • Làm thay công việc Checker khi Checker nghỉ ốm hoặc khi được phân công
 • Khớp số với Sản xuất khi được phân công
 • Sữa chữa Pallet

4. Tiêu chí cần thiết

 • Tốt nghiệp cấp 3.
 • Có chứng chỉ nghề vận hành xe nâng.
 • Có kinh nghiệm lái xe nâng ít nhất 01 năm.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề

Bảng mô tả công việc này chỉ là hướng dẫn chung và có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cẩu cũng như tình hình kinh doanh của Công Ty. Do đó, theo từng thời điểm, Công ty có quyền điều chỉnh Bảng mô tả công việc này.