Tin tức

Forklift Driver (Nhân viên lái xe nâng) Forklift Driver (Nhân viên lái xe nâng)

Forklift Driver (Nhân viên lái xe nâng) Forklift Driver (Nhân viên lái xe nâng)

Báo cáo cho Warehouse Supervisor (FG) 2. Vai trò Vận hành xe forklift nâng an toàn để sắp xếp và nâng hạ hàng hóa trong […]

WWT Technician (Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải) WWT Technician (Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải)

WWT Technician (Nhân viên vận hành hệ… WWT Technician (Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải)

Báo cáo cho EHS Supervisor 2. Vai trò Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các chỉ tiêu nước […]

Production Technician (Nhân viên vận hành máy) Production Technician (Nhân viên vận hành máy)

Production Technician (Nhân viên vận hành… Production Technician (Nhân viên vận hành máy)

Báo cáo cho Production Supervisor 2. Vai trò Vận hành các thiết bị trong khu vực đóng gói đúng quy trình, thông số để đáp […]

Production Technician (Processing) Production Technician (Processing)

Production Technician (Processing) Production Technician (Processing)

Báo cáo cho Production Supervisor 2. Vai trò Vận hành các thiết bị trong khu vực chế biến đúng quy trình, thông số để đáp […]