Tin tức

Production Technician (Processing) Production Technician (Processing)

Production Technician (Processing)

Báo cáo cho Production Supervisor 2. Vai trò Vận hành các thiết bị trong khu vực chế biến đúng quy trình, thông số để đáp […]

Intern Intern

Intern

PepsiCo Foods tìm kiếm các tài năng trẻ cho vị trí Internship Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam – một trong những công ty […]

Legal Counsel Legal Counsel

Legal Counsel

1.Report to/ Báo cáo cho Legal Manager 2.Main purpose/ Vai trò Support the Legal Manager with legal matters for the VN Foods MU to ensure […]

Distribution Representative Distribution Representative

Distribution Representative

Báo cáo cho Territory Development Manager 2. Vai trò Đạt được các mục tiêu về doanh số hoặc sản lượng của khu vực thông qua […]