Tin tức

Legal Counsel Legal Counsel

Legal Counsel

1.Report to/ Báo cáo cho Legal Manager 2.Main purpose/ Vai trò Support the Legal Manager with legal matters for the VN Foods MU to ensure […]

Distribution Representative Distribution Representative

Distribution Representative

Báo cáo cho Territory Development Manager 2. Vai trò Đạt được các mục tiêu về doanh số hoặc sản lượng của khu vực thông qua […]

lays-default-thumbnail
lays-default-thumbnail
lays-default-thumbnail