Internal Events – PepsiCo Foods

1. “Smile” Roadshow

Tại PepsiCo, chúng ta luôn có lý do để Ăn mừng Thành công và tạo ra những nụ cười mỗi ngày. Smile là một sáng kiến mới của PepsiCo trong năm 2020 nhằm vinh danh và khen thưởng những cống hiến nhân viên theo bốn giải thưởng ý nghĩa sau:

  • Smiles Awards: Giải thưởng dành cho những cá nhân thể hiện hành vi The PepsiCo Way xuất sắc nhất, được công bố hàng Quý.
  • Service Milestones: Giải thưởng dành cho nhân viên với những cống hiến trong mỗi chặng đường 05 năm tại PepsiCo.
  • Life Events: Giải thưởng dành cho nhân viên với những sự kiện đáng nhớ mỗi ngày như có thêm thành viên mới, mừng tân gia hoặc mừng sinh nhật.
  • Chairman’s Awards: Giải Chairman của tập đoàn hàng năm với những công hiến và thành tích nổi bật.

2. The “PepsiCo Ways” Roadshow:

“The PepsiCo Ways” là bộ các hành vi tiêu chuẩn mà tập đoàn PepsiCo đưa ra vào năm 2019. Sự kiện đã được tổ chức rộng rãi trên tất cả khu vực PepsiCo Việt Nam nhằm có thể lan tỏa những giá trị này nhanh và chuẩn xác nhất cho nhân viên.

3. Happy Men’s Day/ Women’s Day:

4. Sport day 2020:

5. Job Fair – Ngày Hội Việc Làm 2020: